Nowy pracownik w dziale, to z jednej strony nadzieja na zmniejszenie ilości pracy i wsparcie nowymi kompetencjami, a z drugiej chwilowe zmniejszenie wydajności zespołu ze względu na czas poświęcony na jego wdrożenie. Biorąc pod uwagę to, że wdrożenie pracownika, jest inwestycją i to że od jakości i szybkości wdrożenia, zależy to czy nowy pracownik będzie pomocny w realizacji codziennych zadań,  warto przeprowadzić ten proces w sposób zaplanowany.

Sprawny proces wdrażania nowego pracownika, zaczyna się dużo wcześniej niż publikacja ogłoszenia o jego zatrudnieniu. Oto kilka najistotniejszych czynników, które wspierają szybkie rozpoczęcie wykonywania zadań przez nowego pracownika:

 

  • Zarządzanie kompetencjami – dzięki temu procesowi, kadra kierownicza jest w stanie łatwo zidentyfikować brakujące kompetencje i określić co i w jakim stopniu powinna potrafić nowo zatrudniana osoba.

 

  • Tworzenie i aktualizacja bazy wiedzy – tworzenie i aktualizacja dokumentacji są dosyć często zaniedbywane i niedoceniane. Szczególnie w organizacjach pracujących zwinnie. A tymczasem, dobrze udokumentowana wiedza, pomaga wdrożyć nowego pracownika angażując zespół w którym będzie on pracował w minimalnym stopniu.

 

  • Dzielenie się wiedzą. Utworzenie i promowanie kultury dzielenia się wiedzą wśród członków zespołu, znacznie przyspiesza wdrożenie się nowych osób, oraz usprawnia działanie całej organizacji. Spotkania działowe, prezentacje po szkoleniach i konferencjach, a nawet rozmowy w grupie o napotkanych problemach, zdecydowanie pomagają szybko wdrożyć pracownika oraz budować wartość dodaną – zaangażowanie członków zespołu.

 

  • Wsparcie przełożonych. W początkowej fazie pracy, pracownik potrzebuje szczegółowych instrukcji przy delegowaniu zadań oraz relatywnie częstego sprawdzania postępów z ich wykonywania. Dodatkowo, musi mieć świadomość, że gdzieś w pobliżu jest ktoś, kto w razie problemów pomoże ruszyć sprawy do przodu – jego przełożony.

 

  • Samodzielna praca.  Po okresie wprowadzenia, dobrze na szybkie wdrożenie, działa możliwość samodzielnej pracy i rozpoznanie brakujących obszarów wiedzy. Umożliwienie samodzielnej pracy ma też inną zaletę – uzupełnianie bazy wiedzy. Gdy nowy pracownik sygnalizuje braki wiedzy i zostanie ona uzupełniona, przy wdrażaniu kolejnej osoby, tego problemu już nie będzie. 🙂

 

  • Popełnianie błędów. Akceptacja popełniania błędów (w kontrolowany sposób) i nauka na ich podstawie to jeden z szybszych sposobów na rozpoznanie nowego środowiska. Akceptacja popełnianych błędów przy założeniu, że z każdego z nich zostanie wyciągnięta i udokumentowana lekcja. Akceptacja ryzyka błędu, nie oznacza zgody na świadome zaniedbania czy ignorancję.

 

Mam nadzieję, że te kilka obserwacji pomoże Ci w sprawniejszym wdrażaniu nowych ludzi u Ciebie w firmie. Jeśli chcesz podzielić się swoimi komentarzami odnośnie tego artykułu, zachęcam do komentowania pod wpisem, lub w komentarzach na FB.

(Visited 1 174 time, 1 visit today)