Jako rozszerzenie artykułu o pisaniu efektywnych wiadomości e-mail, postanowiłem napisać kilka słów odnośnie skrótów internetowych. 

Zapewne kiedyś dostaliście wiadomość, gdzie nadawca używał tajemniczych skrótów. Jest do szczególnie popularne w firmach międzynarodowych i korporacjach z racji tego, że większość skrótów ma pochodzenie anglojęzyczne. 

Używanie takich akronimów jest wygodne i pozwala na szybszą komunikację, ale tylko wtedy gdy obie strony znają ich znaczenie 🙂

 

Oto znaczenie niektórych ze skrótów:

BRB – Be Right Back – zaraz wracam
CU (CYA) – See You (See Ya) – do zobaczenia
LOL – Laughing Out Loud – śmieję się głośno
ROTFL – Rolling Over The Floor Laughing – tarzam się ze śmiechu po podłodze
WTF – What The Fuck? – Co jest kur…de?
ASAP – As Soon As Possible – tak szybko, jak to możliwe
CUZ – Because – ponieważ
BTW – By The Way – tak przy okazji
DIY – Do It Yourself – zrób to sam
LMAO – Laughing My Ass Off – śmieję się do rozpuku
LMFAO – Leave My Fucking Ass Off – odwal się! / Laughing My Fucking Ass Off – j.w.
L8R – Later – później
W8 – Wait – czekaj
THX – Thanks – dzięki!
2nite – Tonight – tej nocy
2morrow – Tomorrow – jutro
IMHO – In My Humble Opinion – moim skromnym zdaniem
OMG – Oh My God! – O mój Boże!
RTFM – Read The Fucking Manual – przeczytaj najpierw instrukcję

 

A Wy jakich skrótów używacie?

(Visited 1 019 time, 1 visit today)